Logo
Head banner (du an)

Đối tác

ICON BUSINESS

ICON BUSINESS

Công ty có nhiều kinh nghiệm thực tế liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu và phát triển thị trường với thành công của hầu hết các dự án ở Việt Nam. Sở hữu cơ sở dữ liệu gồm nhiều nhóm khách hàng và người tiêu dùng khác nhau trong B2C và B2B / Thực hiện một số dự án hỗ trợ của chính phủ (chứng nhận quyền sở hữu, chứng từ xuất khẩu, hỗ trợ cho các công ty đang phát triển)
NU Market

NU Market

Kênh mua sắm thương hiệu Nu Market Việt Nam nhắm mục tiêu phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của người dân địa phương trên khắp Việt Nam, lựa chọn các sản phẩm phổ biến trong nước cùng với các sản phẩm Hàn Quốc và phân phối rộng rãi thông qua người mua.

Trung tâm triển lãm Gangwondo Hà Nội

Trung tâm triển lãm Gangwondo Hà Nội

Phòng triển lãm Gangwondo- Hàn Quốc là nơi cung cấp hơn 100 sản phẩm của 54 doanh nghiệp tại tỉnh Gangwon- Hàn Quốc, tập trung vào các giao dịch giữa các doanh nghiệp (B2B), nhằm mục tiêu mở rộng ra thị trường nước ngoài với trụ sở chính tại Hà Nội,Việt Nam
Thong ke
backtotop