Logo
Head banner (du an)

Dự án

Đối tác phát triển thị trường Việt Nam
Icon International có thể trợ giúp

XUẤT KHẨU VOUCHER

Đây là hình thức kinh doanh hỗ trợ xuất khẩu bằng cách đưa ra các Voucher cho một công ty nào đó, và công ty nhận được voucher sẽ trực tiếp chọn đại lý dịch vụ mà mình mong muốn thực hiện cho các hoạt động xuất khẩu khác nhau của mình và tiến hành marketing xuất khẩu.

VĂN PHÒNG CHI NHÁNH

Bộ tài nguyên, thương mại và công nghiệp quản lý dự án với ngân sách 30 tỷ won đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Hiệp hội phát triển đầu tư mậu dịch Hàn Quốc, Tổng công ty Xúc tiến Thương mại Hàn Quốc và công ty liên doanh vừa và nhỏ phối hợp thực hiện

Công ty đăng ký và lựa chọn cơ quan mong muốn, khu vực xuất khẩu và tổ chức mong muốn, việc tuyển chọn được thông qua quá trình đánh giá khả năng xuất khẩu và thị trường nước ngoài.

HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU MẦM

Dự án Hỗ trợ xuất khẩu "Mầm"  là một dự án mà doanh nghiệp lựa chọn các đơn vị xuất khẩu có triển vọng trong số các đơn vị mới , từ đó kết nối họ với các mạng lưới tư nhân ở nước ngoài có kiến ​​thức chuyên môn về lĩnh vực xuất khẩu và nâng cao khả năng cạnh tranh của các đơn vị xuất khẩu mới thông qua hỗ trợ xuất khẩu để hỗ trợ chuyển đổi thành các doanh nghiệp xuất khẩu.

Thong ke
backtotop